22 مرداد 1401
تولید ویدیو ویژه

پاسخ اتاق ایران به ابهامات کمیسیون اصل نود

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ابهامات کمیسیون اصل نود پاسخ داد و گفت: تمامی منابع درآمدی اتاق ایران در حساب‌های رسمی ثبت شده و در چارچوب قانون است.

اکسپورتنا: غلامحسین جمیلی خزانه‌دار اتاق ایران در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در پاسخ به ابهامات کمیسیون اصل نود مجلس گفت: کلیه منابع درآمدی اتاق ایران در حساب‌های رسمی ثبت شده و درچارچوب قانون بوده و هست.

نوشته های مرتبط

دستور کودتای قانونی در اتاق

سعید

فردا؛ بررسی آخرین وضعیت تجارت خارجی در مجلس

سعید

جزئیات صادرات ایران به 20 کشور هدف صادراتی‌

سعید

ارسال دیدگاه