31.7 C
تهران
29 خرداد 1403
بانک تولید نبض بازار ویژه

افزایش 6 صدم درصدی نرخ بهره بین بانکی توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی در هفته منتهی به 30 فروردین ماه نرخ بهره بین بانکی را افزایش داد.

اکسپورتنا: بانک مرکزی در پایان هفته منتهی به 30 فروردین ماه نرخ بهره بین بانکی را برای دومین مرتبه در سال 1402 افزایش داد و به نرخ 23.49 درصد رساند.

در این هفته نرخ بهره بین بانکی از نرخ 23.43 درصد با افزایش 6 صدم درصدی به 23.49 درصد رسیده است.

به نظر می‌رسد، سیاست بانک مرکزی از سال گذشته افزایش نرخ بهره بین بانکی به منظور کنترل میزان دریافت و پرداخت بین بانک‌ها بوده است. نرخ بهره بین بانکی از نیمه دوم سال گذشته روندی افزایشی داشته است.

نوشته های مرتبط

صادرات روغن نباتی آزاد شد

سعید

سود بازرگانی واردات دام و گوشت صفر شد

سعید

کاهش قیمت دام سنگین ادامه دارد / هر کیلو گرم ۱۸۰ هزار تومان

سعید

ارسال دیدگاه