22 مرداد 1401
ارز دیجیتال بانک ویژه

مجوز انتشار رمزپول ملی صادر شد

رئیس کل بانک مرکزی از تصویب مجوز انتشار رمزپول ملی خبر داد.

اکسپورتنا: علی صالح آبادی گفت: هفته گذشته دستورالعمل انتشار رمزپول ملی و یا رمزریال بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار تصویب و چهارچوب آن مشخص شد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: به زودی در عمل رمزریال بانک مرکزی اجرایی خواهد شد.

نوشته های مرتبط

دستور کودتای قانونی در اتاق

سعید

فردا؛ بررسی آخرین وضعیت تجارت خارجی در مجلس

سعید

جزئیات صادرات ایران به 20 کشور هدف صادراتی‌

سعید

ارسال دیدگاه