22 مرداد 1401

برچسب: پرواز رشت آستاراخان

تولید تیتر برتر صادرات صنعت

پرواز مستقیم رشت-آستراخان راه‌اندازی شد

سعید
امروز اولین پرواز مستقیم رشت – آستراخان از فرودگاه سردار جنگل رشت راه اندازی شد.  اکسپورتنا: امروز اولین پرواز مستقیم رشت – آستراخان از فرودگاه