11.7 C
تهران
26 فروردین 1403

برچسب: شورای عالی تجارت

بانک تولید صادرات صنعت کشاورزی معدن ویژه

60 نهاد در تجارت دخالت می کنند/ شورای عالی تجارت باید احیا شود

سعید
در حال حاضر بیش از ۶۰ نهاد، شورا، کمیسیون، کارگروه و وزارتخانه و سازمان در وضع قوانین و ضوابط ورود، صدور و ترانزیت نقش دارند