5.7 C
تهران
11 بهمن 1401

برچسب: سیدمحمد آقامیری

تولید کشاورزی ویژه

تایید مدارک واردات نهاده های دامی حداکثر در مدت ۵ روز

سعید
رییس سازمان دامپزشکی گفت: تمام روسای دامپزشکی استان ها موظف هستند مدارک واردات نهاده های دامی را حداکثر در مدت ۵ روز تایید کنند. اکسپورتنا:
تولید صادرات کشاورزی ویژه

صادرات خاویار ایران به اتحادیه اروپا از سر گرفته شد

سعید
رئیس سازمان دامپزشکی کشور از آغاز دوباره صادرات خاویار پرورشی ایران به اتحادیه اروپا خبر داد. اکسپورتنا: سید محمد آقامیری با انتشار پیامی در فضای