22 مرداد 1401

برچسب: زنجیره تامین

بانک تولید صنعت کشاورزی ویژه

بسته تشویقی برای بانک‌ها بر اساس تأمین مالی زنجیره‌ای

سعید
معاون وزیر صمت گفت: در تلاش هستیم بسته تشویقی برای بانک‌ها بر اساس تأمین مالی زنجیره‌ای به شورای اقتصاد ارائه شود و به طور پایلوت