26.5 C
تهران
24 تیر 1403

برچسب: انتشار اوراق ارزی

بانک تولید صنعت کشاورزی ویژه

فرزین: امکان انتشار یک میلیارد یورو اوراق ارزی در بورس فراهم شد

سعید
رییس کل بانک مرکزی گفت: با اقدامات انجام شده و رفع موانع موجود، امسال امکان انتشار یک میلیارد یورو اوراق ارزی در بورس برای تأمین