36.7 C
تهران
4 تیر 1401

برچسب: کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران

تولید صنعت کشاورزی معدن ویژه

دولت با فشار قصد دارد کالاها را ارزان نگه دارد

سعید
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت با قیمتگذاری دستوری به ضرر تولیدکننده عمل کرده است، گفت: مداخله دولت