22 مرداد 1401

برچسب: نماد روبل- ریال

بانک تولید صادرات صنعت کشاورزی معدن نبض بازار ویژه

15 کشور همسایه ایران از روبل استفاده می کنند

سعید
رئیس کانون صرافان از کاهش تقاضا برای دلار با گشایش نماد معاملاتی روبل-ریال خبر داد و گفت: نمادهای ارزی مختلف به‌زودی در بازار متشکل ارزی