22 مرداد 1401

برچسب: نقل و انتقال پول با روسیه

بانک تولید صادرات صنعت کشاورزی معدن ویژه

اجرایی شدن راه‌های نقل وانتقال پول بین ایران و روسیه

سعید
در جریان دیدار و گفت‌وگوی فعالان اقتصادی ایران و روسیه که به واسطه حضور یک هیات تجاری از جمهوری ساخا (روسیه) در اتاق تهران برپا