30 اردیبهشت 1401

برچسب: نرخ سود سپرده ارزی

بانک تولید صنعت نبض بازار ویژه

به سپرده های ارزی با منشأ اسکناس در بانک ها، سود نقدی ارزی پرداخت می شود

سعید
بر اساس اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال 1401 هنگامی که سپرده‌گذاری با تحويل اسکناس ارز انجام