13.9 C
تهران
12 آذر 1401

برچسب: معاون فناوری بانک مرکزی

بانک تولید صنعت کشاورزی ویژه

چک الکترونیک، گام بعدی اصلاح قانون چک

سعید
چک الکترونیک، یکی از بند‌های مغفول مانده اجرای قانون جدید چک از سوی بانک مرکزی است. اکسپورتنا: بر اساس قانون چک، اگر چک کسی برگشت
ارز دیجیتال بانک ویژه

عرضه رمزارزهای تولیدشده در صرافی‌ها مجاز شد

سعید
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با مصوبه جدید دولت استخراج کنندگان رمزارز می‌توانند رمزارزهای تولید شده خود را به صرافی‌های مجاز عرضه کنند. اکسپورتنا: