21.3 C
تهران
11 فروردین 1402

برچسب: معاون صنایع عمومی

تولید صنعت ویژه

رشد ۱۱.۸ درصدی صنعت در سال ۱۴۰۱

سعید
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و تحقیقات وزارت صمت میزان تولید در صنایع مختلف درمقایسه با سال گذشته رشد