36.7 C
تهران
4 تیر 1401

برچسب: محمود اسکندری

بانک بخشنامه تولید صادرات صنعت کشاورزی معدن ویژه

اختصاصی اکسپورتنا/ تصمیم جدید دولت برای صادرکنندگان دارای پرونده تعقیب قضایی در رفع تعهد ارزی

سعید
سرپرست دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در ابلاغیه ای به سازمانهای صمت استانها٬ شرایط جدیدی را برای تعلیق تعقیب قضایی ناشی از
تولید صادرات صنعت کشاورزی معدن ویژه

اسکندری جایگزین قمری در سازمان توسعه تجارت ایران شد

سعید
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در حکمی، محمود اسکندری، مشاور سازمان توسعه تجارت را به عنوان مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی انتخاب کرد. به