4 تیر 1401

برچسب: فروش بدون محدودیت اسکناس

بانک صادرات نبض بازار ویژه

اسکناس صادرکنندگان با نرخ توافقی از سوی صرافی ها خریداری می شود

سعید
بانک مرکزی به صرافی‌ها اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند. به گزارش خبرنگار اکسپورتنا،