21.7 C
تهران
7 خرداد 1402

برچسب: فروش ارز خانگی

بانک بخشنامه نبض بازار ویژه

دارندگان ارز خارجی به صرافی ها مراجعه کنند

سعید
معاون اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه خروج بیش از 5 هزار یورو یا معادل آن در سفرهای هوایی و 2 هزار یورو یا