36.7 C
تهران
4 تیر 1401

برچسب: صادرکنندگان دارای تعقیب قضایی

بانک بخشنامه تولید صادرات صنعت کشاورزی معدن ویژه

اختصاصی اکسپورتنا/ تصمیم جدید دولت برای صادرکنندگان دارای پرونده تعقیب قضایی در رفع تعهد ارزی

سعید
سرپرست دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در ابلاغیه ای به سازمانهای صمت استانها٬ شرایط جدیدی را برای تعلیق تعقیب قضایی ناشی از