22 مرداد 1401

برچسب: صادرات به کشورهای همسایه

تولید صادرات صنعت کشاورزی معدن ویژه

سهم 77 درصدی 5 کشور در صادرات ایران

سعید
براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت کشورهای چین،عراق، امارات، ترکیه، افغانستان در مجموع سهم 77.1 درصدی در صادرات کشورمان در فروردین ماه
تولید صادرات صنعت کشاورزی معدن ویژه

تجارت ۳۳ میلیارد دلاری ایران با همسایگان

سعید
سخنگوی گمرک از تجارت ۳۳ میلیون دلاری ایران با همسایگان طی ۸ ماه امسال خبر داد و گفت: ۶۲ درصد وزن تجارت، با کشور‌های همسایه
تولید صادرات صنعت کشاورزی معدن ویژه

کدام کالاهای ایرانی در اروپا مشتری دارند؟

سعید
رییس کنفدارسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه صادرات ما به اتحادیه اروپا کاهش یافته می‌گوید نمی‌توان آمارها و عملکرد صادراتی کشور در سال‌های گذشته