22 مرداد 1401

برچسب: صادرات به چین

تولید صادرات صنعت ویژه

جزئیات صادرات ایران به 20 کشور هدف صادراتی‌

سعید
بررسی وضعیت صادرات ایران به کشورهای هدف صادراتی در فروردین امسال نشان می‌دهد که بیشترین صادرات ایران در این ماه به کشورهای چین، امارات و
بانک تیتر برتر صادرات

ارز کالاهای صادراتی ایران به چین برمی‌گردد/صادرکنندگان باید پس از یکسال عملیات صادراتی خود را تسویه کنند

سعید
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: باید توجه داشت که عموم صادرات ما بیشتر شامل دریافت سوبسیدی است که در فرایند تولید به