30 اردیبهشت 1401

برچسب: شهریار افندی زاده

تولید صادرات صنعت کشاورزی معدن ویژه

وزارت راه بدنبال جذب ۲۰ میلیون تن کالای ترانزیتی تا پایان سال

سعید
معاون حمل‌ و نقل وزارت راه و شهرسازی از هدف گذاری این وزارتخانه برای جذب ۲۰ میلیون تن کالا تا پایان سال و توسعه ترانزیت