22 مرداد 1401

برچسب: سود بازرگانی واردات روغن

تولید کشاورزی ویژه

سود بازرگانی واردات روغن خام و‌ دانه روغنی صفر شد

سعید
مدیرکل صنایع غذا و داروی وزارت صنعت گفت: مصوبات ستاد تنظیم بازار برای صفر شدن سود بازرگانی واردات روغن خام و دانه‌های روغنی ابلاغ شده