26.5 C
تهران
24 تیر 1403

برچسب: ساتنا

بانک تولید صنعت کشاورزی معدن ویژه

**ساعات کاری ساتنا و پایا در روز‌های پایانی سال افزایش یافت

سعید
بانک مرکزی، ساعات کاری سامانه­‌های ساتنا و پایا را افزایش داد. اکسپورتنا: ساعات جدید کاری ساتنا و پایا در ایام پایانی سال به منظور ایجاد
بانک ویژه

افزایش ساعت کاری سامانه‌های ساتنا و پایا در روزهای پایانی سال

سعید
ساعات کاری سامانه‌های ساتنا و پایا، با هدف ایجاد سهولت در پرداخت‌های مشتریان شبکه بانکی در ایام پایانی سال، افزایش یافت. اکسپورتنا: ساعت پایان کار
بانک تولید صنعت ویژه

نحوه فعالیت سامانه های ساتنا، پایا و چکاوک در روزهای تعطیل پیش رو

سعید
بانک مرکزی با تاکید بر تعطیلی شعب بانکها، در بخشنامه ای به شبکه بانکی ضرورت تامین اسکناس کافی در دستگاه های خودپرداز  بانکها در روزهای