11.7 C
تهران
26 فروردین 1403

برچسب: رفع انسداد حساب

بانک تیتر برتر

ابلاغ دستورالعمل رویه واحد در انسداد وجوه حسابهای بانکی چک برگشتی

سعید
دستورالعمل اتخاذ رویه واحد ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی چک برگشتی و نحوه رفع انسداد حساب ابلاغ شد. اکسپورتنا: بانک مرکزی الزامات و فرآیندهای