36.7 C
تهران
4 تیر 1401

برچسب: خرید توافقی ارز صادرکنندگان

بانک تولید صادرات نبض بازار ویژه

حال و هوای بازار ارز و صرافی ها بعد از بخشنامه خرید توافقی ارز صادرکنندگان

سعید
روند نزولی قیمت‌ها در بازار ارز به گونه‌ای است که اغلب معامله گران تنها نظاره گر وضعیت موجود هستند و از خرید اسکناس تا حد