36.7 C
تهران
4 تیر 1401

برچسب: خرید ارز توافقی

بانک تولید صادرات صنعت کشاورزی معدن نبض بازار ویژه

امکان معامله توافقی ارز در بازار متشکل ارزی

سعید
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از هفته گذشته امکان معاملات توافقی ارز در صرافی ها فراهم شد و از دیروز هم دربازار متشکل ارزی این