11.7 C
تهران
26 فروردین 1403

برچسب: خانه صنعت معدن و تجارت ایران

بانک تولید تیتر برتر صنعت

تامین مالی واحدهای تولیدی با ورود شرکت‌ها به بازار سهام

سعید
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اعلام این که اکنون برای تولیدکنندگان هیچ راهی بهتر از تامین مالی از طریق بازار سرمایه وجود