11.7 C
تهران
26 فروردین 1403

برچسب: جعفر مهدی زاده

بانک تولید صنعت ویژه

نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۵.۶ درصد کاهش یافت

سعید
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان ۱۴۰۰ طبق آخرین آمار مقدماتی به ۲۵.۶ درصد در پایان اسفند