30 اردیبهشت 1401

برچسب: ثبت شرکت در امارات

بانک تولید صادرات صنعت کشاورزی معدن ویژه

ثبت شرکت در امارات آسان شد، مشکل حسابهای بانکی ایرانی ها پابرجا است

سعید
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات گفت: همچنان مسایل بانکی، مراودات بانکی و حساب‌های ایرانیان علی رغم اینکه ثبت شرکت آسان شده، دارای