22 مرداد 1401

برچسب: تغییرات شاخص قیمت

تولید صنعت نبض بازار ویژه

نرخ تورم تیر ماه با ۱.۱ درصد افزایش به ۴۰.۵ درصد رسید

سعید
نرخ تورم سالانه تیر ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۰.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد افزایش