13.9 C
تهران
11 فروردین 1402

برچسب: تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی

تولید صنعت کشاورزی ویژه

هشدار بخش خصوصی نسبت به سیاست های ارزی تخصیص ارز نهاده های دامی/سیاستهای ارزی بانک مرکزی باز هم دردسرساز شد

سعید
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با ابراز نگرانی نسبت به سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز به نهاده های دامی گفت: دولت