4 تیر 1401

برچسب: اسکناس ارز

بانک تولید صادرات صنعت کشاورزی معدن ویژه

پوشش بدون مشکل درخواستهای ارزی وارداتی از سوی بانک مرکزی

سعید
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک هیچ مشکلی در پوشش نیازهای ارزی واردکنندگان ندارد، گفت: علاوه بر افزایش عرضه ارز از سوی
بانک تولید صنعت کشاورزی معدن نبض بازار ویژه

اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز داده می‌شود

سعید
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: با پوشش کاملی که در بازار‌ها داریم، قطعاً آرامش در بازار ارز ایجاد می‌شود؛ البته بانک مرکزی از ظرفیت قوانین موجود