22 مرداد 1401
تولید صنعت ویژه

ارزش ۲۴۲ میلیون دلاری صادرات بخش صنعت، در فروردین ماه

بر اساس گزارش وزارت صمت، مجموع صادرات بخش صنعت در ماه نخست امسال ۲۵۵ هزار تن به ارزش ۲۴۲ میلیون دلار بوده است.

اکسپورتنا: از این میزان، محصولات پلیمری بیش از ۳۰ درصد ارزش کل صادرات بخش صنعت را به خود اختصاص داده اند. بر این اساس این گزارش، در فروردین امسال ۶۱ هزار تن محصولات پلیمری به ارزش ۷۶ میلیون دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد در ارزش و ۲۵ درصد در وزن افزایش یافته است.

محصولات شیمیایی نیز با صادرات بیش از ۱۲۰ هزار تن به ارزش ۵۳ میلیون دلار حدود ۲۲ درصد از ارزش کل صادرات محصولات صنعتی را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۶ درصد در وزن و ۱۸ درصد در ارزش افزایش داشته است.

نساجی، پوشاک و کفش سومین بخشی است که بیشترین سهم از ارزش صادرات کالا‌های صنعتی را که بیش از ۱۲ درصد است، در ماه نخست امسال به خود اختصاص داده است. در این مدت ۱۶ هزار تن محصول بخش نساجی، پوشاک و کفش به ارزش ۳۱ میلیون دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد در وزن و ۱۳ درصد در ارزش کاهش داشته است.

سهم ۱۰ درصدی لوازم خانگی از صادرات محصولات صنعتی

همچنین بر اساس گزارش وزارت صمت، سهم ماشین سازی، تجهیزات و لوازم خانگی هر کدام بیش از ۱۰ درصد، محصولات سلولزی بیش از ۶ درصد، صنایع برق و الکترونیک بیش از ۵ درصد، خودرو و نیروی محرکه بیش از یک درصد و صنایع نوین، پیشرفته و دارو ۸ درصد کل ارزش صادرات محصولات صنعتی را به خود اختصاص داده اند.

بر این اساس در ماه نخست سال گذشته، در بخش ماشین سازی و تجهیزات حدود ۲۵ میلیون دلار، در بخش لوازم خانگی ۲۵ میلیون دلار، در بخش سلولزی ۱۵ میلیون دلار، در بخش صنایع برق و الکترونیک ۱۳ میلیون دلار، در بخش خودرو و نیروی محرکه ۳ میلیون دلار و در بخش صنایع نوین، پیشرفته و دارو ۲ میلیون دلار محصول صادر شده است.

ارزش کل صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی و میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی و صنعت (کلیه صنایع تولیدی به جز صنایع فوق) در فروردین امسال، بیش از هفت میلیون تن به ارزش بیش از ۳ میلیارد دلار بوده است که ۷ درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.

نوشته های مرتبط

دستور کودتای قانونی در اتاق

سعید

فردا؛ بررسی آخرین وضعیت تجارت خارجی در مجلس

سعید

جزئیات صادرات ایران به 20 کشور هدف صادراتی‌

سعید

ارسال دیدگاه