22 مرداد 1401
بانک تولید صادرات صنعت کشاورزی معدن ویژه

اختصاصی اکسپورتنا/ مهلت رفع تعهد ارزی سال 1400 تا پایان شهریورماه تمدید شد

با مصوبه کمیته اقدام ارزی، مهلت رفع تعهد ارزی سال 1400 صادرکنندگان تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، بر اساس مصوبه 83 کمیته اقدام ارزی، مهلت رفع تعهد ارزی سال 1400 صادرکنندگان تا آخر شهریورماه سال جاری تمدید شد. همچنین ، بر اساس مصوبه قبلی مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سالهای 98 و 99 تنها تا پایان مرداد ماه سال جاری امکانپذیر خواهد بود

شایان ذکر است مهلت های اعلامی به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود و از صادرکنندگان‌ تقاضا می شود جهت جلوگیری از مشکلات بعدی نسبت به رفع تعهد در زمان های اعلامی، اقدام لازم را به عمل آورند.

نوشته های مرتبط

دستور کودتای قانونی در اتاق

سعید

فردا؛ بررسی آخرین وضعیت تجارت خارجی در مجلس

سعید

جزئیات صادرات ایران به 20 کشور هدف صادراتی‌

سعید

ارسال دیدگاه