22 مرداد 1401
تولید تیتر برتر صادرات صنعت کشاورزی معدن

هدفگذاری ۷۵ میلیارد دلاری برای صادرات در افق ۱۴۰۴

رئیس سازمان توسعه تجارت: طی نقشه راه توسعه تجارت، اولین گام هدفگذاری ۷۵ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی در افق ۱۴۰۴ است.

اکسپورتنا: علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر در رابطه با هدفگذاری این سازمان در افق ۱۴۰۴ گفت: طی چند ماه، نقشه راه توسعه تجارت تدوین شد که اولین گام آن هدفگذاری ۷۵ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی در افق ۱۴۰۴ است.

علیرضا پیمان پاک درباره گام‌های بعدی برای رسیدن به این هدفگذاری بیان کرد: کشور‌ها را برای تجارت اولویت بندی کردیم. کشور‌های همسایه و کشور‌های همسو با ما همچون کشور‌های جنوب شرق آسیا، آفریقایی، برخی کشور‌های آمریکای لاتین و برخی کشور‌های اروپای شرقی در اولویت اول صادرات هستند.

پیمان پاک در ادامه افزود: در گام بعدی الزامات اینکه وارد این بازار‌ها شویم در ۴ رده تعیین شد. اقدامات توسعه بازار، لجستیکی، پولی، مالی و بانکی و تأمین زیرساخت‌های حمل و نقلی انجام گرفت. در برخی کشور‌ها این زیرساخت‌ها فراهم شده و رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدی صادرات را هم داشته ایم.

نوشته های مرتبط

دستور کودتای قانونی در اتاق

سعید

فردا؛ بررسی آخرین وضعیت تجارت خارجی در مجلس

سعید

جزئیات صادرات ایران به 20 کشور هدف صادراتی‌

سعید

ارسال دیدگاه