22 مرداد 1401
تولید تیتر برتر صادرات صنعت کشاورزی معدن

کانال اطلاع رسانی رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قطر راه اندازی شد

کانال اطلاع رسانی ایران و قطر از سوی عباس عبدالخانی، رایزن جمهوری اسلامی ایران در قطر راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، کانال اطلاع رسانی رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قطر راه اندازی شد.

این کانال به منظور اطلاع رسانی مستمر از آخرین قوانین، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و فرصتهای تجاری ایران و قطر راه اندازی شده است.

لینک پیوستن به این کانال https://t.me/tejartqatar

نوشته های مرتبط

دستور کودتای قانونی در اتاق

سعید

فردا؛ بررسی آخرین وضعیت تجارت خارجی در مجلس

سعید

جزئیات صادرات ایران به 20 کشور هدف صادراتی‌

سعید

ارسال دیدگاه