22 مرداد 1401
بانک تولید صنعت نبض بازار ویژه

به سپرده های ارزی با منشأ اسکناس در بانک ها، سود نقدی ارزی پرداخت می شود

بر اساس اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال 1401 هنگامی که سپرده‌گذاری با تحويل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپرده‌پذير در صورت درخواست سپرده‌گذار، مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اسکناس به مشتری بوده و علاوه بر اين سود سپرده ارزی نيز ‌بايد به صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود.

اکسپورتنا: از جمله خدمات ارزی بانک‌ها اخذ و نگهداری سپرده‌های ارزی از مشتریان است که مجوز این خدمت در آغاز فعاليت ارزی بانک‌های عامل به آن‌ها اعطا می شود که ضوابط و مقررات موضوع سپرده‌پذیری ارزی در بخش سوم مجموعه مقررات ارزي و بخشنامه‌هاي موردی بانک مرکزي به صراحت مشخص شده است.

بر این اساس و در راستای ايجاد اطمينان کافی برای سپرده‌گذاران ارزی در شبکه بانکی کشور و ایجاد فرصت سپرده‌گذاری توسط بانک‌ها نزد بانک مرکزی، وفق مقررات و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی موارد ذیل مورد تاکید قرار گرفته است:

1ـ بانک‌های عامل در زمان برداشت یا بستن حساب توسط مشتریان، ملزم به پرداخت عين اسکناس ارز هستند.

به عبارت دیگر در صورتي که سپرده‌گذاری با تحويل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپرده‌پذير در صورت درخواست سپرده‌گذار مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اسکناس بوده و علاوه بر اين سود سپرده ارزي آن نيز باید به صورت اسکناس ارز پرداخت شود.

2ـ بانک‌ها مکلف شده‌اند هنگام سپرده‌پذيری ارزی از مشتریان، در رسيد تحويلی به مشتری مواردی نظیر نوع ارز، نحوه وصول ارز از مشتری (اسکناس)، تعهد به بازپرداخت ارز به اسکناس، پرداخت سود به صورت اسکناس را قيد کنند. در این ارتباط شایان ذکر است در صورت سپرده‌گيری ارزی به صورت اسکناس از اشخاص توسط بانک‌ها به نیابت از بانک مرکزی، بازپرداخت اصل و سود مبلغ سپرده‌گذاری شده، توسط بانک مرکزی تضمین شده است.

با اطمينان خاطر ایجاد شده براي سپرده‌گذاران ارزي در قالب بخشنامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی و همچنین خطرات زیاد نگهداري وجوه ارزي به صورت اسکناس، انتظار می‌رود که اين منابع در بانک‌ها سپرده‌گذاری و نگهداري شوند تا نه تنها ريسک نگهداري فيزيکي ارز به حداقل ممکن برسد، بلکه متقابلآ بازده مطلوب و مناسبي هم به واسطه سپرده‌گذاری نزد بانک‌های عامل عاید آن‌ها شود.

از سوي ديگر براي اينکه منابع جمع‌آوري شده در قالب این نوع سپرده‌هاي ارزي برای بانک‌های سپرده‌پذیر بدون استفاده نباشد، بانک مرکزي این فرصت را برای بانک‌های عامل ایجاد کرده است که نه تنها هزينه‌هاي جمع‌آوري و نگهداري سپرده‌ارزي را به حداقل برسانند، بلکه با استفاده از این فرصت‌ها منابع ارزی بي‌مصرف نزد مردم به چرخه اقتصادي کشور بازگشته و در جاي خود مورد بهر‌ه‌برداري مناسب قرار گيرد.

 

نوشته های مرتبط

دستور کودتای قانونی در اتاق

سعید

فردا؛ بررسی آخرین وضعیت تجارت خارجی در مجلس

سعید

جزئیات صادرات ایران به 20 کشور هدف صادراتی‌

سعید

ارسال دیدگاه