6 مهر 1401
بانک تولید صنعت نبض بازار ویژه

رشد اقتصادی سه ماهه سوم 1400 به 5.8 درصد رسید

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه سوم سال 1400 با احتساب نفت 5.7 درصد و بدون احتساب نفت به 5.8 درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه سوم سال 1400 با احتساب نفت 5.7 درصد و بدون احتساب نفت به 5.8 درصد رسید.

آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه به 16 هزار و 92 هزار میلیارد ریال رسیده؛ این در حالی است که در این مدت، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4276 میلیارد ریال، هزینه های مصرفی بخش خصوصی 7811 هزار میلیارد ریال و هزینه های مصرفی بخش دولتی 2036 هزار میلیارد ریال بوده است.

نوشته های مرتبط

رشد ۵ و یک دهم درصدی تولید در بخش صنعت

سعید

‌رشد ۹.۹ درصدی تولید فولاد خام تا پایان مردادماه

سعید

افزایش ۲۵ درصدی صادرات صنایع غذایی

سعید

ارسال دیدگاه