22 مرداد 1401
بانک بخشنامه تولید صادرات صنعت کشاورزی معدن ویژه

اختصاصی اکسپورتنا/ تصمیم جدید دولت برای صادرکنندگان دارای پرونده تعقیب قضایی در رفع تعهد ارزی

سرپرست دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در ابلاغیه ای به سازمانهای صمت استانها٬ شرایط جدیدی را برای تعلیق تعقیب قضایی ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات اعلام کرده است که بر مبنای آن٬ صادرکنندگان مشمول تا پایان سال جاری مهلت دارند تا به منظور استفاده از روش واگذاری پروانه صادراتی به غیر اقدام نمایند.

به گزارش خبرنگار اکسپورتنا٬ محمود اسکندری٬ سرپرست دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال ابلاغیه ای به سازمانهای صمت استانهای سراسر کشور٬ اعلام کرده است که صادرکنندگان مشمول تعلیق تعقیب قضایی ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات که تاکنون موفق به ایفای تعهدات ارزی نشده اند٬ پس از مراجعه به بازپرس ذیربط و دریافت نامه تعلیق تعقیب قضایی تا پایان سال فرصت دارند تا به منظور استفاده از روش واگذاری پروانه صادراتی به غیر مدارک لازم را به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی تحویل نمایند.

بر این اساس صادرکنندگان مشمول این ابلاغیه باید تعهدنامه محضری واردکننده واجد ارز٬ مدرک احراز ارز واردکننده٬ درخواست صادرکننده٬ فایل اکسل کوتاژهای صادراتی مصرف نشده سال ۱۳۹۷ و نامه بازپرس را به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی تحویل نمایند.

اسکندری در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار اکسپورتنا قرار گرفته تاکید کرده که رفع تعلیق کارتهای بازرگانی این گروه مستلزم دستور قضایی و همچنین احراز ارز حاصل از صادرات در کمیته موضوع بند ۲ بسته سیاستی به منظور انجام واردات از محل صادرات خود خواهد بود.

نوشته های مرتبط

دستور کودتای قانونی در اتاق

سعید

فردا؛ بررسی آخرین وضعیت تجارت خارجی در مجلس

سعید

جزئیات صادرات ایران به 20 کشور هدف صادراتی‌

سعید

ارسال دیدگاه